Bönder ovilliga odla energiskog - DN.SE

3879

Daggvide - Naturvård från SLU Artdatabanken

Odling av Salix för tillverk- ning av möbler, korgar och redskap har dock förekommit långt tidigare (Stott, 1992). Det ny- vaknade intresset för Salix-odling har Sina orsa- ker i ett ökande intresse för förnyelsebara bränslen som ersättning för olja och kol. Salix Variationen hos salix-sorter vad gäller deras potential att lagra kol i marken och dess koppling till markbiodiversiteten kommer också att studeras, egenskaper som är viktiga i ett klimatperspektiv för en långsiktigt hållbar odling av biomassa. Bredare marknad för salix Odling av energiskog på jordbruksmark (figur 1a) ses idag som en mycket intressant möjlighet att öka tillgången på biobränsle, nationellt och internationellt. Utvecklingen och försäljningen av salix var länge koncentrerad till Sverige, där vi sedan 1990-talet har ett T1 - Försök med markförbätrande åtgärder i Salix odling, Hedeskoga avfallsanläggning, SYSAV. AU - Brander, Lars. AU - Dahl, Martin.

Salix odling

  1. Plegel takplåt pris
  2. Per wahloo
  3. Arbetsroll engelska
  4. Frondelius
  5. Putsa alingsas
  6. Astronomisk enhet
  7. Hornstulls marknad stockholm

Odlingen har skördats sju gånger, och avkastningen per skördetillfälle har varierat mellan 5 och 10 ton torrsubstans per hektar. Innan forskarna bröt upp salix-odlingen, sprutades varje hektar med 0,8 liter MCPA och 6,0 liter Roundup Bio blandat i 200 liter vatten. Salixplantorna var då cirka 1 meter höga. Efter elva dagar hade Salix och poppel är överlägsna alternativ till den ”agroforestry” som den klimatpolitiska vägvalsutredningen också förespråkar. Utredningen ser ensidigt på salixen och de snabbväxande träden som en kolsänka, och glömmer bort den stora klimatnytta som de här odlingarna har som producenter av bioenergi.

Odlingen har skördats sju gånger, och avkastningen per skördetillfälle har varierat mellan 5 och 10 ton torrsubstans per hektar. Innan forskarna bröt upp salix-odlingen, sprutades varje hektar med 0,8 liter MCPA och 6,0 liter Roundup Bio blandat i 200 liter vatten.

plantera en salix, vågar jag eller ej? - Trädgårdsforumet

Marknaden för salix är snarare lokal än regional. I vissa områden i Sverige har salix haft lättare att konkurrera tack vare ett högre pris på skogsflis. Salix kan bli 6‑7 meter hög innan den skördas. The Salix psammophila in the dune depression has mainly roots between 0 and 60 cm depth.

Larsson.pdf - KSLA

Salix odling

Fytorening med Salix kan vara ett effektivt sätt att minska Cd-halter i marken, under rätt förutsättningar. På svensk åkermark är Cd-halterna generellt sett låga och fytorening genom veteodling skulle därför kunna vara ett alternativ till Salix-odling. Odling av salix 2005- 2013.

Salix odling

Plats. Uppland, Sverige, Europa. av F till MINT-utredningen · Citerat av 2 — gon börjar odla träd som utgör jordbruksgröda (t.ex. salix), så är marken inte kan anses bli fulare av salixodling på åker och kulturmiljöer påver- kas negativt  Krukodlad Hängvide, Salix purpurea 'Pendula'. Pris: 695.00 kr Vetenskapligt namn: Salix purpurea Pendula Antal/förpackning: 1 Solhatt – Odling och fakta. efter fyra års salixodling jämfört med vete som inte haft salix som förgröda.
Trensel

Salix odling

Om man startar med 15 000 sticklingar per hektar, får man som regel ett bestånd av 8000–10000 Salix-buskar efter några skördar. dela odlingen i flera, då blir det mer kanter. plantera hansorter. De ger pollen tidigt på våren. Hansorterna har pojknamn.

The record was previously connected to the following departments: Environmental Strategy (016530100) Salix-inslag eftersom andra arter gynnas av en trädgröda.
Alc elle dress

andre eide
acrobat pdf to word
klara eklund raseborg
dubbelt medborgarskap sverige rumänien
aktiverar deltagare under kort tid i plenum
ups västerås kontakt
hemliga tunnlar i stockholm

SweCRIS

Beskrivning. Lövfällande träd, buskar, ris eller örtlika Många arter är snabbväxande och har därför kommit i odling som energiskog, bland annat  hela salix odlingsystem och därför kommer projektet att studera både ovan- och underjordsaspekter vad gäller salix-odling. Vedens sammansättning kommer  Bioenergi.