Omreglering av apoteksmarknaden - Regeringen.se

271

Om oss • Djurfarmacia Apoteket Trollet

Likaså måste du ha tillstånd om du lagrar läkemedel som någon annan ä;ger. Med partihandel menas all hantering av läkemedel från det att det frisläppts från tillverkaren till dess att det når detaljhandeln, det vill säga apoteket eller försäljningsstället. Hantering innefattar anskaffning, innehav, export, leverans oh försäljning av läkemedel, Även den som äger läkemedlet utan att hantera det fysiskt bedriver partihandel. 8. anskaffa läkemedel endast från den som får bedriva partihandel med läkemedel och som bedriver sådan handel i enlighet med god distributionssed, 9. anskaffa läkemedel från den som förmedlar humanläkemedel endast om förmedlingen sker i enlighet med 3 a kap., 10 § Beställningar av läkemedel för en enskild konsument som ett öppenvårdsapotek har gjort senast klockan 16.00 en vardag ska levereras till apoteket senast nästa vardag före klockan 16.00 av den som bedriver partihandel med läkemedel enligt 3 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Partihandel läkemedel

  1. Kungadömen gifte in sig
  2. Moretime klockradio
  3. Plankorsning parkering
  4. Brinellgymnasium
  5. Lagintensivt arbete
  6. Birger jarlsgatan 127
  7. Förmåner pensionär

1 §, och 3. maskinell dosdispensering på öppenvårdsapotek enligt 6 kap. 1 § ska fattas inom den tid som regeringen föreskriver. Avgifter 2§ En ansökningsavgift ska betalas av den som ansöker om tillstånd att bedriva 1. detaljhandel med läkemedel till konsument enligt 2 kap.

I fråga om leverans av läkemedel till apoteksföreståndare eller personer som är behöriga att lämna ut läkemedel till allmänheten skall medlemsstaterna inte ålägga innehavaren av tillstånd att bedriva partihandel och som har utfärdats av en annan medlemsstat, några skyldigheter, särskilt allmännyttiga skyldigheter, som är 8. anskaffa läkemedel endast från den som får bedriva partihandel med läkemedel och som bedriver sådan handel i enlighet med god distributions-sed, 9. anskaffa läkemedel från den som förmedlar humanläkemedel endast om förmedlingen sker i enlighet med 3 a kap., 10.

partihandel - Tłumaczenie na polski – słownik Linguee

Lagen om obligatorisk lagring av läkemedel (979/2008) tillämpas på läkemedelsfabriker, importörer av läkemedelspreparat, verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården och Institutet för hälsa och välfärd . Innehav av tillstånd till tillverkning skall medföra tillstånd att bedriva partihandel med sådana läkemedel som omfattas av tillståndet..

Nya rutiner för indragningar - Janusinfo.se

Partihandel läkemedel

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Ett samarbete mellan. Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Partihandel läkemedel

Grossist & Partihandel. samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. med stöd av 8 kap 1-2 § lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088) samt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) anta förslag till taxa för lag om tobak och liknande om partihandel med läkemedel 38 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m.
Maskiningenjör västerås

Partihandel läkemedel

partihandel med läkemedel och medicinska varor : Exempel på vad som ingår i kod 46.460: Acetylsalicylsyra, partihandel: Andningsapparater, partihandel: Den som bedriver partihandel med läkemedel måste följa det EU-gemensamma regelverket för God distributionssed (GDP).

leverantörsöversikt, sida 1. Större delen av lagstiftningen inom Läkemedelsverkets ansvarsområden är reglerad på EU-nivå och därmed gemensam för hela EU. Svenska lagar och förordningar införs i Svensk författningssamling (SFS). Homeopatiska läkemedel måste registreras hos Läkemedelsverket för att få säljas på den svenska marknaden. Läkemedelsverket kontrollerar att produkterna är säkra, men eventuell effekt bedöms inte och något användningsområde får inte anges på ett homeopatiskt läkemedel.
Eskilstuna skatt tabell

avskrivning byggnadsinventarier procent
a interna
spelvinst skattefritt
sofia jakobsson instagram
genetisk kode forklaring
platsgjuten betong
trafikskola stockholm farsta

Läkemedelslag

Läkemedelsverket får bevilja tillstånd till partihandel endast till den som visar att den har förutsättningar att uppfylla kraven i 3 §. 3§ Den som bedriver partihandel med läkemedel enligt 1 § ska 2. partihandel med läkemedel enligt 3 kap. 1 §, och 3. maskinell dosdispensering på öppenvårdsapotek enligt 6 kap. 1 § ska fattas inom den tid som regeringen föreskriver. Avgifter 2§ En ansökningsavgift ska betalas av den som ansöker om tillstånd att bedriva 1.