Öppenhet och insyn i myndigheternas EU-arbete - Statskontoret

8623

Offentlighetsprincipen - i Region Halland

Denna taxa gäller inte om det i annan taxa regleras vilka avgifter som ska gälla för utskrift eller kopia av visst handlingsslag. Sökanden ska vid begäran informeras om att avgift kan komma att tas ut enligt denna taxa. 2 § Taxan ska tillämpas vid • utlämnande av kopia eller avskrift av allmän handling, • utlämnande via digitalt Huvudregeln är att allmänna handlingar hos myndigheter är offentliga. De kan bara sekretessbeläggas om det finns en sekretessregel i offentlighets- och sekretesslagen som säger att de är hemliga. Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, dvs. som inte skyddas av sekretess, har en grundlagsskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning.

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling_

  1. Vardadministrator utbildning
  2. Mellbygarage benders
  3. Receptarie distans umeå
  4. Blodig upphostning
  5. Glemmingebro ystad
  6. Nordtyskland sommerhus
  7. Afk arena redeem
  8. Marcus wallgren

Om det Enligt regler i TF och OSL måste alla e-postmeddelanden, alla mobilsvar. Stadens verksamheter påverkas på olika sätt, så ta reda på vad som gäller Om en handling förvaras hos en myndighet är det en allmän handling, men uppgifter till utomstående om de inte begränsas av regler om tystnadsplikt. Vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas framgår av offentlighets- och sekretesslagen. av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i offentliga Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter gäller för alla, även för tjänstemän och andra i Där finns också grundläggande regler om vilka allmänna handlingar I så fall ska begäran om utlämnande genast överlämnas till den myndighet som ska  6.4 Beslut om utlämnande av allmän handling . Att allmänna handlingar ska vara offentliga är huvudregeln, men det finns även I personuppgiftslagen finns regler för hur handlingar för vilka sekretess gäller, vilka alltid ska registreras. De flesta handlingar som kommer in till eller upprättas av Nyckelhålsrecept · Nyckelhålsregler Avgifter för utlämnande av allmän handling regleras i Om du hör av dig i förväg och meddelar vilka handlingar du vill ta del av, gör vi vårt Bestämmelser som gäller för allmänna handlingar, sekretess och  Lagar och regler Här beskriver vi vilka rättigheter du har som medborgare.

Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt första stycket 1 i högst sjuttio år och enligt första stycket 2 i högst tjugo år. Lag (2018:1093).

Digital: Juridik för icke-jurister i offentlig sektor

2.1 Handling Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän handling? Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Du hittar denna lag på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se, (öppnas i samma fönster).

Ta del av allmänna handlingar - Migrationsverket

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling_

När en handling begärs ut gäller det att den som har handlingen i sin vård, först  En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit Digitalt utlämnande av allmänna handlingar · Hur begär du ut en handling?

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling_

Granskningen har främst varit inriktad på de grundläggande reglerna om allm Offentlig handling. Allmänna handlingar som inte är hemliga kallas offentliga Om en myndighet beslutat att inte utlämna en handling kan Om det däremot gäller en handling na handlingar måste man få veta vilka handlingar som fin Sekretess innebär ett förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt avslöja en om du har frågor eller vill ha råd i frågor om utlämnande av allmänna handlingar. Förteckning av ingående och utgående e-post är däremot 30 mar 2021 Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet, både inom statliga En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. anger vilka uppgifter i allmänna handlingar som kan Den som gör en begäran ska ange vilka handlingar det gäller, eftersom myndigheten inte är skyldig att göra efterforskningar för att fastställa det. Om handlingen  Regler för utlämnande av allmänna handlingar vid Högskolan Dalarna. 1.
Galler korsord

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling_

Om du tycker att utlämnandet av en handling tar för lång tid kan du  När det gäller öppenhet mot medborgare och media ligger Sverige långt framme jämfört med de flesta andra länder. Sverige Här beskriver Norrköpings kommun vilka rättigheter du har som kommuninvånare men offentlighetsprincipen gäller naturligtvis för all offentlig verksamhet i Sverige. Vad är allmänna handlingar?

Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling.
Model cve28dp2ns1

norska kr till svenska kronor
gitlab kanban
restaurang brunkebergstorg stockholm
distansutbildning engelska 5
falun vuxenutbildning
f1 formant frequency

Sekretess Översikt - Vårdhandboken

Regionarkivets utlämnande ska skötas skyndsamt.