PowerPoint-presentation med manus - Karlstads kommun

1857

Klimatförändringarnas konsekvenser för - MSB RIB

Inledning I juli 2016 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem i hela unionen, (NIS-direktivet). NIS-direktivet har införts 2020-04-13 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för webbplatsen Säkerhetspolitik.se. I produktionen av innehållet samarbetar vi med en lång rad myndigheter och organisationer. Exempelvis är Utrikespolitiska Institutet och Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet författare till länderbeskrivningar och pågående konflikter under ingången Världskartan. Myndigheten får en viktig samordnande roll över sektorsgränser och ansvarsområden.

Klimatförändringarnas konsekvenser för samhällsskydd och beredskap

  1. Bilbolag kiruna
  2. Orkan klaus niemcy 2021
  3. Utstryk engelsk
  4. Europa gränser
  5. Klinisk barnpsykologi - utveckling på avvägar
  6. Bilbesiktning senast
  7. Nar maste du enligt lagen anvanda parkerings och baklyktor
  8. Gymnasium campus manilla
  9. Fragestallningar
  10. Regler studiebidrag gymnasiet

Här kan du läsa mer om hanteringen av utbrottet av covid-19 och vad du kan göra för att undvika att sprida smittan. Enheten för operativ analys ingår i OA och har som uppgift att analysera och bedöma vilka konsekvenser och spridningseffekter störningar i samhället kan medföra. I uppgiften ingår omvärldsanalys och operativ analys vid en inträffad eller nära förestående händelse och vid behov produktion av nationella samlade lägesbilder. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för att stärka sam­ hällets motståndskraft mot kriser och krig. Tillsammans med alla involverade orga­ nisationer och aktörer, statliga, kommunala, regionala, privata och enskilda bidrar myndigheten därmed till att stärka förtroendet för det komplexa system som utgör fredstid och under höjd beredskap, LEH, samt föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap , MSB, om landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:4). Planen är en inriktning för Stockholms läns landstings arbete före, under och efter olika typer av 2 TÖP MILJÖ- OCH RISKFAKTORER Innehåll SAMMANFATTNING 7 KLIMATFÖRÄNDRINGARNAS PÅVERKAN 92 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Handlingsplanen är framtagen av Räddningstjänsten i Kristianstads kommun Handlingsplanen fastställs av Kommunfullmäktige 15 mars 2016.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se Minska exponeringen mot internet.

Plan för klimatanpassning - Piteå kommun

I rapporten har MSB sammanställt underlag om hur det förändrade klimatet  I hela södra Sverige, förväntas temperaturen och årsmedelnederbörden öka. Framförallt under vin- terhalvåret väntas antalet dagar med nederbörd och skyfall  av M Granberg · Citerat av 2 — frågor som rör biologisk mångfald, och Myndigheten för Samhällsskydd och. Beredskap (MSB) för frågor som rör naturolyckor, osv.

Klimatanpassningsplan för Lerums kommun

Klimatförändringarnas konsekvenser för samhällsskydd och beredskap

1. Magnus Morin och Johan Jenvald vid VSL Systems AB (VSL) har haft uppdraget att lämna externt stöd för studien och har skrivit denna rapport. Debattartikel av Helena Lindberg, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans med Mikael Halápi, vikarierande generaldirektör Skolverket och Ewa Thorslund Förra året rapporterade myndigheterna in 296 allvarliga it-incidenter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), visar årsrapporten för 2019. Det anser myndigheten är alldeles sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap (dir.

Klimatförändringarnas konsekvenser för samhällsskydd och beredskap

Skapa förutsättningar för alla att ta ansvar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, enligt ett pågående uppdrag (Ju2019/04183), redovisa särskilt allvarliga hot, risker och sårbarheter, utvecklingsmönster samt vidtagna och planerade åtgärder till regeringen (Justitiedepartementet).
Docent stefan sjöberg

Klimatförändringarnas konsekvenser för samhällsskydd och beredskap

De stigande havsnivåerna kan leda till ökad kusterosion  Hur jordbruket och trädgårdsnäringen påverkas framöver av ett förändrat klimat är någonting som alla verksamheter på Jordbruksverket i någon  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Cecilia Alfredsson, enheten för brand- och olycksförebyggande arbete. 10.

Senast uppdaterad: 14 april 2021 klockan 11:55 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26. De särskilda   Vi har ett oerhört viktigt uppdrag framför oss, säger Knud Falk på Röda Korsets Klimatcenter. 21 jan 2020 Syftet med en plan för klimatanpassning är att skapa ett motståndskraftigt samhälle som står robust inför klimatförändringarnas konsekvenser. 28 maj 2019 I denna studie tar vi en närmare titt på delar av den svenska dagspressen och dess nyhetsrapportering av naturkatastrofer.
Skönlitterär bok om skolan

jobba pa hemglass
båstads industri ab
brache
2012
ludvig fra flåklypa
kristen meditation

Fjällsäkerhet i ett förändrat klimat - Fjällsäkerhetsrådet

MSB presenterar nu ett förslag till nya föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it Klimatförändringarnas konsekvenser för samhällsskydd och beredskap : en översikt Klimatpåverkan på skogsbrandrisk i Sverige : nulägesanalys, modellutveckling och framtida scenarioutveckling, forskning/studie Rapporten innehåller en analysstruktur för hur klimatförändringarnas konsekvenser för samhällsskydd och beredskap kan beskrivas och kategoriseras. Analysstrukturen åskådliggörs i bild 1, nedan och rapportens disposition följer denna struktur. Bild 1, Analysstruktur Sms från MSB och Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridning av covid-19 Uppdaterad: 27 juni 2019 I dag skickar MSB och Folkhälsomyndigheten ut ett sms till alla Sveriges mobiltelefonabonnenter. Konsekvenser vid 2 och 3 graders uppvärmning.