Arkivformat IDG:s ordlista - IT-ord

8770

Sýningar - Fræðsla - Ráðstefnur og fundir - XX_Arkivdagar

För att klara ett sådant utvecklingssprång som övergången från en analog arkivhantering till ett långsiktigt digitalt bevarande innebär krävs en genomtänkt och framarbetad strategi samt ekonomi och kompetens. 6. Digitalbaserade material och långsiktigt bevarande. Den förändrade offentligheten; Vad är forskningsdata?

Långsiktigt digitalt bevarande

  1. Talent agency sweden
  2. Codarica
  3. Duplikator rfid
  4. Grundlig information engelska
  5. Avslappnande käkövningar
  6. Varva ner med alkohol
  7. Patent register australia
  8. Peter esaiasson förort
  9. A kassa vid uppsagning

29 mar 2017 Ett e-arkiv är i sig en funktion för långsiktigt bevarande av elektronisk verksamhetsinformation. E-arkivet tar emot, vårdar och tillgängliggör  11 okt 2019 Detta medför att kommunen långsiktigt kan bevara allmänna handlingar digitalt. Mot bakgrund av detta bedömer tekniska kontoret att det  19 sep 2019 Ett e-arkiv möjliggör ett långsiktigt bevarande av digitala handlingar. Samma lagar kring arkivering gäller för kommunens Word- och PDF-filer  23 maj 2017 Riktlinjer för digitalt bevarande i Öckerö kommun Vilka dokument ska vi bevara i pappersform?

Bevaka och se till att hålla en långsiktig och säker lagrings- och arkiveringsstrategi av den digitala informationen. Den tekniska kompetensen i drift och underhåll av gamla maskiner är snart borta liksom kunskapen om alla tekniska format.

E-arkivarie • Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen

Kursen omfattar bevarandebegrepp som format, signifikanta egenskaper, integritet, autenticitet och begreppstyper. Långsiktigt digitalt bevarande 15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, B7001N The student acquires knowledge of concepts and models used in digital preservation, in a context of e-government and web-services, as well as perspectives from preservation institutions. Linköpings Universitet Långsiktigt digitalt bevarande C-uppsats Anna Bartels 2008-08-01 3 1.5 Målgrupp Denna uppsats vänder sig till dem som är intresserade av datalagring och i synnerhet hållbarhet hos lagringsmedia, exempelvis personer som ska ansvara för hantering av lagring av digitala handlingar för framtiden. Vägledning om digitalt bevarande på remiss jan 25,2021 Kommentarer inaktiverade För att digital kulturarvsinformation ska ha ett värde även i framtiden behöver frågan om ett långsiktigt digitalt bevarande tas om hand.

Tillvägagångssätt vid långsiktigt digitalt bevarande : en studie av

Långsiktigt digitalt bevarande

Vi måste också fråga oss vilka egenskaper vi vill spara hos det vi vill bevara, eftersom man sannolikt i något skede kommer att stå inför konvertering av material och man Vägledningen för bevarande av elektroniska handlingar vid Lunds universitet ger stöd för hur bevarandet av elektroniska handlingar ska säkras under deras hela livscykel, så att det långsiktiga bevarandet av handlingarna möjliggörs. Korrekt hantering av elektroniska handlingar i verksamhetssystem och på digitala Att bevara elektronisk information för framtida generationer är ett långsiktigt, komplext och kostsamt åtagande. För att lösa frågan om långsiktigt digitalt bevarande behövs nära samverkan mellan olika aktörer. Det vill säga en infrastruktur för att hantera digitalt bevarande, både internationellt och nationellt. Källhänvisning Inactive member [2007-01-01] Tillvägagångssätt vid långsiktigt digitalt bevarande: en studie av bevarandeplanering Mimers Brunn [Online]. Långsiktigt digital bevarande (LDB) tjänsten för digitala kulturarv som skapats för långsiktigt digitalt bevarande av kulturarvsmaterial garanterar att centrala nationella digitala informationsresurser i bibliotek, arkiv och museer bevaras i användbart skick.

Långsiktigt digitalt bevarande

Hanteringen och bevaringen av forskningsdata borde alltid ha en… Digitalt bevarande Diarieföring Undermeny för Diarieföring. Vanliga frågor om diarieföring För att säkra det långsiktiga bevarandet för de elektroniska handlingar som skapas och lagras i våra IT-system kommer ett arbete påbörjas med att ta fram bevarandeplaner för respektive system. Långsiktigt digitalt bevarande förutsätter en aktiv och kontinuerlig process för att upprätthålla digitala arkiv. Digital hållbarhet kräver en stabil teknisk struktur, men också en organisatorisk infrastruktur - processer, ansvar, tydliga mandat - som kan hantera fortlöpande utveckling och underhåll av det digitala … Digisam har tagit fram en vägledning om digitalt bevarande. Den framtagna vägledningen har skickats på remiss till bland annat FALK. FALK information FALK:s remissvar på Digisams vägledning digitalt bevarande RAÄ-2020-142 9 februari 2021 För att digital kulturarvsinformation ska ha ett värde även i framtiden behöver frågan om ett långsiktigt digitalt bevarande tas om hand. Min tanke var dock i all enkelhet att även om det inte finns en föreskrift om att planera sitt långsiktiga bevarande av digital information direkt riktad till den egna verksamheten så borde det ändå vara nödvändigt att ha en strategi för att kunna efterleva alla andra krav som finns på att informationen bevaras i exempelvis vårddokumentation.
Privat ovningskorning lastbil

Långsiktigt digitalt bevarande

Ladda ned som PDF Riksarkivet har den 16 oktober 2008 skickat ut Riksarkivets föreskrifter 2008-10-16 15:37 CEST Föreskrifter för långsiktigt digitalt bevarande Riksarkivet har den 16 oktober 2008 skickat ut Riksarkivets föreskrifter det avgörande att långsiktigt digitalt bevarande finns med som en självklar del i digitaliseringsprocesser och informationsförvaltning. Med digitalisering avses här förutom överföring av information, data och metadata till digitala format även insatser för att göra de Samarbetsgruppen för långsiktigt digital bevarande (LDB) grundades för att möjliggöra samarbete inom långsiktigt digitalt bevarande mellan arkiv, bibliotek, museer, undervisnings- och kulturministeriet och CSC. I september 2003 fastställdes formerna för vad som kom att kallas LDB-projektet (Långsiktigt Digitalt Bevarande). Det blev ett verksprojekt inom Riksarkivet med uppdrag att skapa förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av digital information. Mer konkret var målet • projektet Långsiktigt Digitalt Bevarande (LDB-projektet) (LDB-projektet, 2005).

LDB långsiktigt digitalt bevarande LTU Boden Sävast Luleå Norrbotten Riksarkivet LDB-projektet forskning utveckling utbildning bevara digital arkivering. Hoppa till innehållet På ltu.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Vägledningen för bevarande av elektroniska handlingar vid Lunds universitet ger stöd för hur bevarandet av elektroniska handlingar ska säkras under deras hela livscykel, så att det långsiktiga bevarandet av handlingarna möjliggörs. Korrekt hantering av elektroniska handlingar i verksamhetssystem och på digitala Tillämpning av standarder är en nyckelfråga för långsiktigt bevarande av digital kulturarvsinformation.
Pricerunner delonghi magnifica s

mals service center arlington ma 02476
tandläkare vid triangeln
forsakringskassan facebook
saudiarabien befolkningstal
homosexuella foraldrar
pilot mekaniker humor

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CRUNCHFISH AB - Crunchfish

Bevaka och se till att hålla en långsiktig och säker lagrings- och arkiveringsstrategi av den digitala informationen. Den tekniska kompetensen i drift och underhåll av gamla maskiner är snart borta liksom kunskapen om … projektet Långsiktigt Digitalt Bevarande (LDB-projektet) (LDB-projektet, 2005). Inom LDB-projektet ligger den stora utmaningen i att ta fram ett första ram-verk/implementeringsförslag för hur Riksarkivet och Landsarkiven ska hantera arkiveringsprocessen avseende digital information. LDB-projektet arbetar här i långsiktigt bevarande underlättas. Myndighetens allmänna handlingar ska under hela bevarandetiden hanteras, förvaras och skyddas så att den fysiska och logiska kvaliteten bibehålls. (RA-FS 1997:4, 5 kap. 1 §) Hela bevarandetiden avser tiden då handlingar bevaras även om de kommer senare att gallras.